Ποιότητα Προϊόντων

Eco-Diesel 1) Καινούριες Turbo original τουρμπίνες αυτοκινήτων ΙΧ οχημάτων και marine turbo απευθείας εισαγωγή από τους μεγαλύτερους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους (exporter) ή εργοστάσια στην Ευρώπη. Καλύπτονται από 1 έως 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας. Δεν απαιτείται επιστροφή της παλαιάς μονάδας.

2) Ολικής ανακατασκευής, είναι εφάμιλλα των καινούριων, διότι η ανακατασκευή επισκευή Turbo περιλαμβάνει ολική αντικατάσταση όλων των εσωτερικών μερών στα πρότυπα των καινούργιων. Εισάγονται απευθείας από τους μεγαλύτερους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους (εργοστάσια – επισκευαστές) του εξωτερικού και προσφέρονται σε μειωμένη τιμή σε σχέση με τα καινούργια, εφ’ όσον γίνει η προαιρετική επιστροφή της παλαιάς μονάδας. Συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους.

ORIGINAL KAI AFTER MARKET ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

OES (Original Equipment Spares): Κατά την συναρμολόγηση ενός αυτοκινήτου από την κατασκευάστρια αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα εξαρτήματα πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από το επίσημο δίκτυο διανομέων – επισκευαστών. Είναι γνήσια, κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συμβόλαια και είναι υψηλής ποιότητας. Πωλούνται σε συσκευασίες με το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer): Είναι ίδια με τα γνήσια πρώτης τοποθέτησης και κατασκευάζονται από τους ίδιους κατασκευαστές που προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες με τις ίδιες αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Η βασική διαφορά με την προηγούμενη κατηγορία είναι ότι αυτά πωλούνται, είτε σε συσκευασία του κατασκευαστή και όχι με το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε σε ουδέτερη συσκευασία χωρίς αυτό να επηρεάζει, φυσικά, την ποιότητα (πχ μπεκ σε κουτί Bosch, μπεκ σε συσκευασία blister).

ΙΑΜ (Independent After Market): Εδώ υπάρχουν δυο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά original ανταλλακτικά (OES ή ΟΕΜ), ίδια με τις δυο προηγούμενες κατηγορίες, κατασκευάζονται με τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές από τους ίδιους κατασκευαστές πρώτου εξοπλισμού αλλά τα προμηθευόμαστε από οπουδήποτε αλλού, εκτός του επίσημου δικτύου αντιπροσωπιών της αυτοκινητοβιομηχανίας ή του κατασκευαστή, όπως από έναν ανεξάρτητο εισαγωγέα. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τα after market ανταλλακτικά τα οποία είναι εφάμιλλης ποιότητας και παράγονται από άλλους κατασκευαστές και προμηθευτές after market (μη γνήσια). Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ανταλλακτικά αυτής της κατηγορίας.

H Eco-Diesel, εισάγει και διαθέτει αποκλειστικά από κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης original turbo αυτοκινήτων και οχημάτων και δεν προτείνει λύσεις after market άλλων κατασκευαστών.

Καινούριες turbo πωλήσεις τουρμπίνες original πρώτης εφαρμογής.

Recon turbo. Ανακατασεκυής turbo πώληση τουρμπίνες από μεγάλα εργοστάσια προμηθευτών.

Επισκευή turbo. Τα υλικά για την τουρμπίνα επισκευή είναι πάντοτε αμφιβόλου ποιότητας και για αυτόν το λόγο δεν τις προτείνονται και δεν διατίθενται προς πώληση από την εταιρεία μας Eco-Diesel.